Ogłoszenie o ograniczeniach w obsłudze klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Ogłoszenie  o ograniczeniach w obsłudze klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom wprowadza następujące ograniczenia:

 

  1. Bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
    w Rzeszowie jest prowadzona przy stanowiskach obsługi w wyznaczonych pokojach i miejscach.
  2. Klienci na terenie urzędu mają obowiązek zakrywania ust i nosa,
  3. Zaleca się klientom dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji.
  4. Osoby oczekujące korzystają z wyznaczonych w korytarzu lub poczekalni oraz mają obowiązek zachować odstęp min. 2 m.
  5. Załatwianie spraw urzędowych następować będzie również w następujących formach: pisemnej – za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, e-Puap, telefonicznej i e-mailowej – jeśli procedury załatwiania spraw nie przewidują dopełnienia określonych formalności.
  6. Wnioski i inne pisma mogą być składane bezpośrednio w Kancelarii lub do skrzynki znajdującej się w holu budynku.
  7. Celem ułatwienia korzystania z usług naszej instytucji podajemy dane teleadresowe:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. S. Batowego 9, 35-005 Rzeszów

pcpr@powiat.rzeszow.pl

tel. 17 859-48-23

www.pcpr.powiat.rzeszowski.pl