Zapraszanie do udziału w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia

Zapraszanie do udziału w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia

Rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe i rodzinne domy dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej uprzejmie informuje, że w dniu 11.08.2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie PCPR w Rzeszowie ORPZ ul. Batorego 9 odbędzie się kolejne spotkanie GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH NIEZAWODOWYCH, ZAWODOWYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA.

Serdecznie zapraszamy do udziału.