Poszukujemy osób do sprawowania funkcji rodziny zastępczej

Poszukujemy osób do sprawowania funkcji rodziny zastępczej
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej wciąż  poszukuje osób, które zechcą podjąć się sprawowania funkcji rodziny zastępczej.

W życiu każdego człowieka najważniejszym i jednocześnie najmocniejszym fundamentem zapewniającym właściwe funkcjonowanie jest rodzina. Dla najmłodszych jest podstawą prawidłowego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i radości z bycia dzieckiem. Zdarza się jednak, że rodzina nie funkcjonuje odpowiednio i wiele dzieci jest pozbawionych możliwości rozwoju w bezpiecznych warunkach. Zostają pozostawione same sobie, odtrącone, samotne.

Wtedy z pomocą przychodzą „rodzice na zastępstwo”. Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom i szczęśliwe dzieciństwo, jakie może im zapewnić własna rodzina.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów nie mogą pozostawać pod opieką rodziców biologicznych. Niestety na terenie naszego Powiatu brakuje rodzin zastępczych. W związku z powyższym nadal poszukujemy osób odpowiedzialnych, gotowych podjąć wyzwanie i zaopiekować się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców lub dziećmi przebywającymi w instytucjonalnych formach opieki. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Kto może pełnić taką rolę? Jakie warunki muszą spełnić ci, którzy zdecydują się zostać rodziną zastępczą lub poprowadzić rodzinny dom dziecka?

Wykonywanie takich funkcji może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  • odbędą szkolenie przygotowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny, zakończone wydaniem świadectwa jego ukończenia.

            Wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom odbudować teraźniejszość i stworzyć lepszą przyszłość obdarowując je ciepłem domowego ogniska, zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

 

PCPR w Rzeszowie

tel. 519 585 391

ul. Batorego 9

35-005 Rzeszów